Deep Freeze Cloud er en komplett løsning som egner seg for bedrifter eller organisasjoner som opererer regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Og som ikke ser seg tjent med investeringer på infrastruktur siden, i servere eller maskinvare. Med en abonnements-basert løsning kan man hurtig tilpasse tjenesten etter behov.

Detalj & varehandel

Deep Freeze tilbyr den ideelle løsningen for Windows eller Mac baserte butikksystemer. Teknologien gir maksimal oppetid i forbindelse med handel eller demonstrasjon. I tilfelle av en systemkræsj er alt man trenger å gjøre bare å starte på nytt og slik gjenopprettes kassasystemer eller demonstrasjonssystemer.

 

Nettverk & Telecom

"Skuddsikre" datasentre, støttesentre og selskaps IT-systemer er svært viktig for forutsigbarhet og strabil drift. Og ikke minst er det viktig for kundene. Deep Freeze hjelper med å oppnå målsettinger ved å tilby nær null nedetid på systemer nesten hele tiden, og kutte eller redusere vedlikeholdskostnader.

 

Kringkasting & mediaproduksjon

Deep Freeze reduserer sjansen for systemavbrudd i kringkastings-og mediaproduksjon. Ofte et hektisk arbeidsmiljø som alltid krever 100% oppetid for sanntidsløsninger, samt sømløs overføring av såvel som produksjon av innhold. Deep Freeze øker driftssikkerheten men uten ekstra IT support kostnader.

 

Helsevesen, sykehus og sykehjem

Deep Freeze beskytter sykehusets data og reduserer systems stans eller avbrudd til pasientbehandling på grunn forårsaket av nedetid. "Reboot and Restore"-teknologi betyr sikre pasientdata og null avbrudd for personalet, enten de benytter bærbare eller stasjonære maskiner og befinner seg på en lokasjon eller er ambulerende.