Tjenester

IT Fabrikken tilbyr et stort spekter av tjenester, til alt fra små til mellomstore eller store bedrifter. Fra analyse-arbeid, kartlegging og rådgivning, til prosjektmedvirkning, løsningsforslag eller fasilitering, utvikling og design. Vi jobber med kortere eller lengre engasjementer, og kan allokere ressurser til de fleste typer prosjekter og oppdrag.

Fokus

Våre medarbeidere har bred erfaring hvilket setter dem istand til å gå inn i problemstillinger eller utføre oppgaver raskt og effektivt. Som våre kunder har vi fokus på å holde kostnader nede, men uten at dette går på bekostning av kvalitet og livssyklus.

I menyen over vil du finne informasjon om alle våre tjenester. Innholdet er i utvikling, og vil nok endre seg noe over de neste måneder. Dersom du lurer på noe eller har spørsmål som ikke er besvart ta kontakt med oss!