Content/Web Mgmt

En ting er å velge en god webløsning som dekker (alle) behov, noe ganske annet er å opprettholde kvalitet over tid, enten vi snakker teknikk eller innhold. Vi tilbyr assistanse med henblikk på Web management eller CMS/innholdsforvaltning. Fornyelse, vedlikehold, og regelmessig oppdatering er viktig for en virksomhet, stor som liten.

Ressuser til å vedlikeholde, og oppdatere din website?

Vi har lang erfaring med å produsere, vedlikeholde og strukturere innhold, på web og/eller sosiale medier. Og god innsikt i ulike metoder, standarder, prosesser og løsninger for å forenkle arbeidet med henblikk på innhold. Kontakt oss for nærmere informasjon og tilbud.

I korthet, resultater kan oppnås blant annet med løsninger og prosesser for arbeidsflyt, innhold og illustrasjons-rotasjon for å nevne noe. Smarte tilnærminger kan spare en for både tid og penger, uten at det går på bekostning av kvalitet.

Noen råd til sist

Det finnes pr. idag mange gode plattformer, portaler og løsninger for håndtering av informasjon, bilder og multimedia. Det er slett ikke sikkert at den dyreste eller mest avanserte teknologien er den beste, eller optimale for deg og dine behov. Valg av løsning kan imidlertid by på utfordringer, markedet er stort og tildels, iallfall for ikke-nerder, nokså uoversiktilig. På dette området vil vi kunne tilby erfaring og kunnskap, hva angår innhold/layout såvel som valg av plattform som passer til behov idag såvel som imorgen.