Gjenvinn kontroll i klasserommet med Faronics Insight!
Nå kan du overvåke brukernes aktivitet bekvemt fra din egen arbeidsstasjon, og effektivt bekjempe enhver for for forstyrrende elementer. Du kan begrense kollektiv eller individuell tilgang til Web, applikasjoner, utskrift, samt tilgang til lagrningsmedia. Å starte opp en undervisningstime kan av og til være en utfordring. Men med muligheten til å "blanke ut" elevenes skjermer og låse tastatur/mus kan du sikre nødvendig oppmerksomhet helt fra starten av timen!

Promoter samarbeid og gi en interaktiv leksjon som holder elevene engasjert!
Ved hjelp av lyd, chat, og "broadcast" funksjoner kan du kommunisere på nye måter! Dele skjerm og/eller én elevs skjerm med resten av klassen gir studentene en hands -on erfaring og oplevelse. Involvere studenter i beslutningsprosessen er enkelt med et smart, integrert stemmegivnings-verktøy. Du kan erstatte den tradisjonelle klikke-metoden og kjapt ta pulsen på elevenes forståelse.

For IT folk: sentralisert administrasjon med den nye gratis Tech Console!
Nå kan du eliminere all hodepine med å administrere flere laboratorier, skoler og nettverk. Det er enkelt å gi ekstern støtte til lærere og studenter, slik at du kan redusere leksjonsforstyrrelser og hjelpe en klasse selv om den befinner seg i en annen bygning. Tech Console inneholder mange grunnleggende "desktop management" verktøy som hjelper deg å opprettholde kontroll med ressurser, programvareoppdateringer, og sikkerhet. Du kan selv kontrollere alle prosessene med Faronics Deep Freeze.