Faronics Deep Freeze (Enterprise, Standard og Mac versjoner) gjør operativsystemer helt umulig å ødelegge. Deep Freeze beskytter ved å "fryse" ønsket konfigurasjon. Endring brukere foretar seg mens maskinen/klientene er i bruk blir dermed ikke permanente.

Det hele er egentlig nokså enkelt. Ved å starte om datamaskinene vil oppsettet returnere til ønsket tilstand, eller som før endringer ble gjort. I mellomtiden lagres brukerdata trygt på en skrivbar nettverksstasjon eller en såkalt "ThawSpace" (opptint diskområde). Brukerdata blir dermed ikke påvirket av omstart. Med denne løsningen sørger man for at maskinene er stabile og har maksimal oppetid, hvilket også gir maksimal system-produktivitet.

Med den innebygde Deep Freeze Enterprise Console eller sågar Core Console blir livet enda enklere!

Deep Freeze sine sentrale administrasjonsfunksjoner gjør at du kan utnytte fordelene av å tilpasse, distribuere og administrere Deep Freeze på alle maskiner i nettverket fra ett sentralt sted. Trenger du å administrere Windows-oppdateringer? Bare last dem inn mens operativsystemet er "fryst" og de blir automatisk installert når maskinene er i skrivbar modus. Såsnart oppdateringen er ferdig, returnerer maskinene automatisk til sin frossede tilstand.

Ettersom Deep Freeze sikrer 100 % gjenoppretting av systemrelaterte data ved hver omstart, er det lett å forestille seg hva slags effekt dette får på antall supporthenvendelser! Basert på erfaringer og undersøkelser er det rapporterert en gjennomsnittlig reduksjon på 63% i antall supportsaker ved bruk av Deep Freeze! Du kan også glemme å tenke på diskbeskyttelse, utilsiktede konfigurasjonsendringer, ondsinnet programvare og degradering av operativsystem.

Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Standard versjon for Windows)
Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Enterprise versjon for Windows)

Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Standard versjon for Mac)